Antenske utiènice

 

           
Tehnièki podaci:
 
Ant.utiènica
Ant.utiènica Ant.utiènica Ant.utiènica Ant.utiènica  
 
TV/FM završna
TV/FM prolazna
TV/FM prolazna
TV/FM prolazna
TV/FM prolazna
Nadžbukna kutija za ant. utiènicu
gubitak pri oduzimanju
8 dB
10 dB
1.4 dB
18 dB
 
Max. prolazni gubitak FM
1.3 dB
4.5 dB
2 dB
1 dB
0.8 dB
 
Max. prolazni gubitak TV
0.5 dB
4.5 dB
2.5 dB
1.9 dB
1 dB
 
Max. povratni gubitak
18 dB
25 dB
27 dB
27 dB
 
 
Oznaka za narudžbu
FD1 FD2-8 FD2-10 FD2-14 FD2-18 FOZ1
           
Tehnièki podaci:
 
 
Ant.utièn. za
Ant.utièn. za
SAT/TV DIPLEXER
22 KHz preklopnik
 
 
SAT/TV/FM završna
SAT/TV/FM završna
(sabirnica-razdjeljnik)
 
gubitak pri oduzimanju
 
FM
1.5 dB
1.5 dB
 
TV
1.5 dB
2 dB
5-860 MHz
 
SAT
1.5 dB
3.5 dB
950-2250 MHz
 
    dva satelitska izlaza   prolaz napajanja po SAT grani za preklapanje dva niskošumna pretvaraèa (LNB-a) na satelitskoj anteni
Oznaka za narudžbu
FD6 FD9   FB1 FB2